Γιαννόπουλος, Γ., κ.α. (2023). Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις του πολιτισμού – Προτάσεις πολιτικής. Διανέοσις.

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2023/10/culture_final.pdf

Η μελέτη και οι προτάσεις πολιτικής για τον πολιτισμό εξετάζουν διάφορες διαστάσεις των ΠΔΤ στην Ελλάδα μέσα από αυτές τις δύο πτυχές: της συμβολής τους στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές διαστάσεις δεν είναι, προφανώς, ανεξάρτητες. Προκειμένου να εκτυλιχθεί πλήρως η δυναμική των ΠΔΤ πρέπει να είναι εύρωστες και πρέπει να είναι εφικτή και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή της κοινωνίας στο σύνολό της και σε όλα τα σημεία της επικράτειας. Παράλληλα, μόνο εφόσον θεμελιωθούν συνέργειες με όλο το φάσμα των φορέων που διαμορφώνουν την κοινωνική και οικονομική ζωή θα φανεί η συμβολή του πολιτισμού στη διαμόρφωση αξιών αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη.

Scroll to Top