ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ (2019). Τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων στη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία: Η περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα και των ζωντανών παραστάσεων.

Τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων στη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία: Η περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα και των ζωντανών παραστάσεων – ΙΜΕ GSEVEE (imegsevee.gr)

Η μελέτη «Τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων στη δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία: Η περίπτωση του οπτικοακουστικού τομέα και των ζωντανών παραστάσεων» αποτελεί έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις τάσεις και ανάγκες τόσο των επιχειρηματικών, όσο και των ψηφιακών δεξιοτήτων στους υποτομείς των Οπτικοακουστικών μέσων (Audio Visual) και των Ζωντανών παραστάσεων (Live Performances) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Live Skills», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2 SSA (Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων).Απώτερος σκοπός του έργου «Live Skills» είναι να αντιμετωπίσει τα κενά δεξιοτήτων που εντοπίζονται στην κατηγορία Δημιουργικές και Πολιτιστικές Δεξιότητες  (CCS), και εν προκειμένω στους τομείς AV και LP, μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς για Ψηφιακές και νέες τεχνολογίες, Διαχείριση της τέχνης και Επιχειρηματικές δεξιότητες.

Scroll to Top