νομοι / ρυθμισεισ

σσε / δα

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και Διαιτητικές Αποφάσεις (ΔΑ) που έχουν υπογραφεί στον χώρο των παραστατικών τεχνών και στο θέαμα/ ακρόαμα σε επίπεδο κλάδου (κλαδικές), επαγγέλματος (ομοιοεπαγγελματικές) αλλά και επιχείρησης (επιχειρησιακές). Η προσπάθεια αυτή αποτελεί την πρώτη ανοιχτή σε πρόσβαση βάση δεδομένων ΣΣΕ και στόχο έχει να συγκεντρώσει το σύνολο των συμβάσεων από την αρχή της υπογραφής τους (δεκαετία 1980). Πηγή των ΣΣΕ και ΔΑ αποτελεί κατά κύριο λόγο η ιστοσελίδα του ΟΜΕΔ. Οι πιο πρόσφατες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ ορισμένες αντλήθηκαν και από τις ιστοσελίδες των Σωματείων Εργαζομένων/ Συμβαλλόμενων Μερών.

Scroll to Top