νομοι / ρυθμισεισ

ομοιοεπαγγελματικες σσε/δα


Στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) στις οποίες αναγράφεται η Πράξη Κατάθεσης (ΠΚ-Υπουργείου Εργασίας) ακολουθείται η χρονολογία της ΠΚ. Στις ΣΣΕ στις οποίες δεν αναγράφεται η Πράξη Κατάθεσης ακολουθείται η χρονολογία υπογραφής τους.


Ηθοποιών

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΣΕΗ/ Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (για ηθοποιούς και χορευτές)
 • ΠΕΕΘ/ Πανελλήνια Ένωση Ελευθέρου Θεάτρου

1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011

 

Μουσικών/ Τραγουδιστών

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΕΤΕ/ Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας (για τραγουδιστές)
 • ΕΡΤ/ Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

1982

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΕΤΕ/ Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδας (για τραγουδιστές)
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κέντρων Διασκέδασης

1998

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΠΜΣ/ Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (για μουσικούς και τραγουδιστές)
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κέντρων Διασκέδασης     

1997

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΠΜΣ/ Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος (για μουσικούς και τραγουδιστές)
 • Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης/ ΜΕΘΕΞΗ                       

2005, 2010

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΠΟΕΜΕ/ Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Μουσικών Ελλάδος (για μουσικούς και τραγουδιστές) 
 • Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης/ ΜΕΘΕΞΗ                       

2005, 2007, 2012

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΠΕΜ ΟΤΑ/ Πανελλήνια Ένωση Μουσικών ΟΤΑ (για μουσικούς)
 • Φορείς Δημοσίου

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2018

 

Χορευτών

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • ΠΟΘΑ/ Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος
 • Σωματείο Εργαζομένων χορευτριών-χορευτών Oriental
 • Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης ΜΕΘΕΞΗ

2012

Scroll to Top