νομοι / ρυθμισεισ

επιχειρησιακες σσε/δα


Στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) στις οποίες αναγράφεται η Πράξη Κατάθεσης (ΠΚ-Υπουργείου Εργασίας) ακολουθείται η χρονολογία της ΠΚ. Στις ΣΣΕ στις οποίες δεν αναγράφεται η Πράξη Κατάθεσης ακολουθείται η χρονολογία υπογραφής τους.


Εθνικό Θέατρο

 • Με ΣΕΕΘ/ Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου (Επιχειρησιακό Σωματείο) 

2008, 2009, 2010, 2013, 2017, 2018a, 2018b, 2020, 2023a, 2023b

 • Με ΣΕΗ/ Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

2005, 2007, 2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

 

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

 • Με Σύλλογο Εργαζομένων στο ΚΘΒΕ Πάσης Φύσεως Προσωπικού (Επιχειρησιακό Σωματείο) 

2008, 2009a, 2009b, 2012, 2015, 2019, 2022

 • Με ΣΕΗ/ Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών 

1997, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2020, 2022

 

ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

 • Με ΣΕΗ/ Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών 

2023

 

Λυρική Σκηνή

 • Με Επιχειρησιακά Σωματεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής

2005a, 2005b, 2006, 2008

 • Με Επιχειρησιακά Σωματεία και με ΕΛΠΕ/ Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδας 

2020

 

Μέγαρο Μουσικής

 • Με ΣΕ-ΟΜΜΑ/ Σωματείο Εργαζομένων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών  (Επιχειρησιακό Σωματείο)

2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

 

Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • Παγκρήτιος Μουσικός Σύλλογος
 • Φορείς Δημοσίου

1996, 1999

Συμβαλλόμενα Μέρη:

 • Μουσικός Σύλλογος Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης 
 • Φορείς Δημοσίου 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010

Scroll to Top