δημοσιευσεισ

επιστημονικεσ δημοσιευσεισ ομαδασ εργου

Karakioulafis, C. (2021). Grèce. Pandémie de Covid-19 et mobilisation syndicale des professionnels du spectacle: l’initiative Support Art Workers. Chronique Internationale de l’IRES175(3), 16-27.

Karakioulafis, C. (2022). The COVID-19 pandemic as a catalyst of art workers mobilisation and unionisation: the case of Greek actors. RES. Revista Española de Sociología31(4), 2.

Μπαλτζής, Α., & Τσιγγίλης, Ν. (2020). Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα [Ερευνητική έκθεση]. Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Scroll to Top