Μπαλτζής, Α., & Τσιγγίλης, Ν. (2020). Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα [Ερευνητική έκθεση]. Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την πρώτη ποσοτική έρευνα για τους εικαστικούς καλλιτέχνες στη χώρα μας. Οι εικαστικοί, όπως βέβαια όλοι οι καλλιτέχνες, αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που διαμορφώνει τον σύγχρονο πολιτισμό μιας χώρας. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην πολιτιστική της εξέλιξη, στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της και ταυτόχρονα στην οικονομική της ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δημιουργούν τη μελλοντική πολιτιστική της κληρονομιά. Η προσφορά τους, επομένως, είναι πολυδιάστατη. Επίσης, έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που δεν είναι πάντοτε εύκολο να υπολογιστούν με απόλυτη ακρίβεια. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας γενικά, πολλές από τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, δεν είναι ευρύτερα γνωστές καθώς τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία είναι αρκετά ελλιπή. Με αυτά τα δεδομένα, η έκθεση αυτή καλύπτει ένα μέρος από αυτό το κενό στη χώρα μας.

https://backend.momus.gr/sites/default/files/2023-11/ereunaweb_teliki.pdf

Scroll to Top