Ομάδα-Ελληνικές

Karakioulafis, C. (2022). The COVID-19 pandemic as a catalyst of art workers mobilisation and unionisation: the case of Greek actors. RES. Revista Española de Sociología, 31(4), 2.

In Greece, as in other countries, the cultural sector is among the most affected by the coronavirus crisis, bringing to the surface structural problems that these sectors have been facing. As the first Greek state’s first support measures were ill-adapted to cultural sectors’ forms of employment, artists’ unions mobilised and new solidarity groups and campaigns …

Karakioulafis, C. (2022). The COVID-19 pandemic as a catalyst of art workers mobilisation and unionisation: the case of Greek actors. RES. Revista Española de Sociología, 31(4), 2. Διαβάστε Περισσότερα »

Karakioulafis, C. (2021). Grèce. Pandémie de Covid-19 et mobilisation syndicale des professionnels du spectacle: l’initiative Support Art Workers. Chronique Internationale de l’IRES, 175(3), 16-27.

Bien que la nature précaire du travail culturel soit largement reconnue dans la littérature académique, elle est souvent restée invisible aux yeux des décideurs politiques et peu de mesures ont été prises pour protéger les travailleurs de ces secteurs mis à l’arrêt par la pandémie de Covid-19. Très souvent, les gouvernements n’ont pas pris en …

Karakioulafis, C. (2021). Grèce. Pandémie de Covid-19 et mobilisation syndicale des professionnels du spectacle: l’initiative Support Art Workers. Chronique Internationale de l’IRES, 175(3), 16-27. Διαβάστε Περισσότερα »

Καρακιουλάφη, Χ. (2012). «Είναι και τέχνη και επάγγελμα»: προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας-το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137(137-138), 113-140.

Η καλλιτεχνική εργασία και οι κανόνες που διέπουν τις καλλιτεχνικές αγορές εργασίας αποτελούν γρίφο για όσους ασχολούνται με την κοινωνιολογία των επαγγελμάτων ή με τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της μισθωτής εργασίας. Ο βασικός προβληματισμός αφορά το εάν και κατά πόσο μπορούμε να κατανοήσουμε την καλλιτεχνική εργασία και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα με τα συνήθη εργαλεία ανάλυσης και …

Καρακιουλάφη, Χ. (2012). «Είναι και τέχνη και επάγγελμα»: προσλήψεις της καλλιτεχνικής εργασίας-το παράδειγμα των ηθοποιών στην Ελλάδα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 137(137-138), 113-140. Διαβάστε Περισσότερα »

Μπαλτζής, Α., & Τσιγγίλης, Ν. (2020). Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα [Ερευνητική έκθεση]. Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την πρώτη ποσοτική έρευνα για τους εικαστικούς καλλιτέχνες στη χώρα μας. Οι εικαστικοί, όπως βέβαια όλοι οι καλλιτέχνες, αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό που διαμορφώνει τον σύγχρονο πολιτισμό μιας χώρας. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην πολιτιστική της εξέλιξη, στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της και ταυτόχρονα στην οικονομική της …

Μπαλτζής, Α., & Τσιγγίλης, Ν. (2020). Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα [Ερευνητική έκθεση]. Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαβάστε Περισσότερα »

Tsioulakis, I. (2022). Music (as) Labour: Crises and Solidarities among Greek Musicians in the Pandemic. Swiss Journal of Musicology, 38 (1), 13-27.

The study of music (as) labour has often been hindered in musicology by divisions between professional and amateur musicians as well as conflicting conceptualizations of work or pleasure. In contrast, with this article I propose that we regard all music making activity as labour. Through theorizations of affective, emotional, aesthetic and phatic labour, I highlight …

Tsioulakis, I. (2022). Music (as) Labour: Crises and Solidarities among Greek Musicians in the Pandemic. Swiss Journal of Musicology, 38 (1), 13-27. Διαβάστε Περισσότερα »

Tsioulakis, I., & FitzGibbon, A. (2020). Performing artists in the age of COVID-19: A moment of urgent action and potential change [Online]. QPOL, Queen’s Policy & Engagement.

In this special long read, Drs Ioannis Tsioulakis and Ali FitzGibbon take an indepth look at the devastating impact the COVID pandemic is having on the performing arts sector. Working populations across the world are seeing their livelihoods and careers collapse or transform overnight as a result of the global pandemic COVID-19 and the responses …

Tsioulakis, I., & FitzGibbon, A. (2020). Performing artists in the age of COVID-19: A moment of urgent action and potential change [Online]. QPOL, Queen’s Policy & Engagement. Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top