Η ΟΜΑΔΑ

ΜΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΥΔΙΚΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ο Βασίλης Αυδίκος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών από το 2014. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Sheffield. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στη διασταύρωση της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, και των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Έχει συντονίσει πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Επί του παρόντος ερευνά τις επιπτώσεις των συνεργατικών χώρων εργασίας σε αγροτικές περιοχές (MSCA CORAL-ITN) και τους τρόπους με τους οποίους τα κοινά μπορούν να προσφέρουν νέες και βιώσιμες λύσεις στα GLAMs (GLAMMONS- Horizon Europe). Είναι συγγραφέας δύο μονογραφιών και τριών άλλων συλλογικών τόμων και πολλών ερευνητικών εργασιών.

Scroll to Top