Σεμινάρια/Επιμορφώσεις

Κέντρο Διοτίμα: Διοργάνωση κύκλου σεμιναρίων σχετικά με την έμφυλη ισότητα στη μουσική σκηνή και την παραγωγή. Φεβρουάριος – Μάρτιος 2024

Το Κέντρο Διοτίμα διοργανώνει ένα κύκλο σεμιναρίων σχετικά την έμφυλη ισότητα στη μουσική σκηνή και την παραγωγή.
Το Κέντρο Διοτίμα προσκαλεί νέες και νέους, 16-30 ετών σε 4 τριήμερα σεμινάρια.

European Trade Union Institute : Webinar: “The real work of art. Launch of HesaMag#2”. 25 Jun 2020

An artist’s work is driven by passion not necessity, so the theory goes. But does that mean artists should not have the same expectations of pay, security and conditions as any other worker? Precarity and low pay – even lack of payment – are common problems across the art world. And due to the nature of the work and structure of the sectors, collective action and struggle can be challenging. With the current health crisis placing more pressure than ever on the cultural industries, this debate will ask the questions: what kind of conditions do artists face in today’s world of work and how can they attempt to change them?

Scroll to Top