Η ΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Χριστίνα Καρακιουλάφη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές τις σπουδές στη Γαλλία (CNAM, Université Paris 1). Dιδάσκει ως μέλος ΣΕΠ (από το 2005) και είναι συντονίστρια (2023-2024) στην ΘΕ ««Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις των Ευρωπαϊκών Κοινωνιών» στο ΕΑΠ. Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις αφορούν σε θέματα :  εργασιακής επισφάλειας, ανεργίας, κοινωνιολογίας των επαγγελμάτων (με έμφαση στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα), ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας, εργασιακών σχέσεων και συνδικαλισμού (με έμφαση στις θεωρητικές προσεγγίσεις). Είναι συγγραφέας των μονογραφιών : Οι εργάτες της τέχνης. Το επάγγελμα του ηθοποιού στην Ελλάδα σε καιρούς κρίσης (Παπαζήσης, 2022), Ο εργασιακός εκφοβισμός στο δημόσιο τομέα. Ο ρόλος των Συνδικάτων (Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ, 2023), Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: θεσμοί εκπροσώπησης και κατηγορίες παρεμβάσεων. Προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2020), Εργασιακές Σχέσεις : Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά ζητήματα (Παπαζήσης, 2012) και συν-συγγραφέας της μονογραφίας Ανεργία και εργασιακή επισφάλεια. Διαστάσεις και επιπτώσεις σε καιρό κρίσης (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2014). Έχει συνεπιμεληθεί (με τον Μ. Σπυριδάκη) τους συλλογικούς τόμους Εργασία και Κοινωνία (Διόνικος, 2010) και  Ανεργία, Κοινωνία και κοινωνική αναπαραγωγή (Gutenberg, 2017). Στην παρούσα φάση διερευνά τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εργασιακές σχέσεις και την συλλογική δράση των καλλιτεχνών, εστιάζοντας στο επάγγελμα του ηθοποιού. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος Εργασιακή επισφάλεια και κοινωνική συνοχή: Η περίπτωση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (Labour Precarity and Social Cohesion: The Case of the Cultural & Creative Industries) (LaPreSC) που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ ( ΑΡ. 16313) [Φορέας Υποδοχής :  Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΚΑ-11454)].

Scroll to Top