αποτελεσματα/διαχυση

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΑΒΕΒΑΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΠΔΒ)

Διοργάνωση πάνελ στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Συλλόγου Κοινωνικών Ανθρωπολόγων Ελλάδας (ΣΚΑΕ), Θεσσαλονίκη, 24-26 Μαΐου 2024

Η εργασία στις ΠΔΒ χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη ευελιξία, μιας και η αυταπασχόληση, το επονομαζόμενο freelancing, η μερική απασχόληση, η διαλείπουσα εργασία (intermittency), η ηθελημένη ή επιβεβλημένη πολυαπασχόληση (σε άλλες καλλιτεχνικές/δημιουργικές ή μη δραστηριότητες) αποτελούν τις κυρίαρχες μορφές οργάνωσής της. Οι παραπάνω μορφές ευέλικτης απασχόλησης συνεπάγονται την αβεβαιότητα και την επισφαλειοποίηση των όρων εργασίας στις ΠΔΒ, οι οποίες επιδεινώνονται περαιτέρω σε περιόδους διαδοχικών κρίσεων, όπως οι πιο πρόσφατες. Με όχημα τη μελέτη του καλλιτεχνικού και δημιουργικού πεδίου της εργασίας, το οποίο θεωρείται ως αρχετυπικό του κόσμου της εργασίας στον σύγχρονο καπιταλισμό, το πάνελ φιλοδοξεί να διανοίξει ένα ερευνητικό πεδίο που παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο στο ελληνικό συγκείμενο: την κριτική διερεύνηση της εμπειρίας και πρακτικής της εργασιακής αβεβαιότητας και επισφάλειας στις ΠΔΜ στην πολλαπλότητά του. Ταυτόχρονα φιλοδοξεί να αναδείξει ζητήματα που αφορούν τους ευρύτερους μετασχηματισμούς της εργασίας στα εξαιρετικά αρρύθμιστα εργασιακά περιβάλλοντα της νεοφιλελεύθερης συνθήκης, τις συνέπειές τους στις κοινωνικές πρακτικές, συνήθειες, σχέσεις, καθώς και τη δυνατότητα των εργαζομένων στις ΠΔΜ για συλλογική προστασία, δράση και αντιπροσώπευση. Υπό αυτό το πρίσμα προσκαλούμε μελετήτριες και μελετητές του πεδίου που αξιοποιούν την ανθρωπολογική σκέψη ή/και την εθνογραφία – σε συνδυασμό με μεθόδους ποιοτικής έρευνας από όμορα πεδία – α) να διερευνήσουν τις συνθήκες απασχόλησης στις ΠΔΒ, όπως έχουν διαμορφωθεί από τις πρόσφατες αλλεπάλληλες κρίσεις, β) να εστιάσουν στις πολιτικές και τους τρόπους διακυβέρνησης, γ) να αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους διαφορετικά χαρακτηριστικά (έμφυλα, ταξικά, ηλικιακά, φυλετικά κ.λπ.) διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες και επιδρούν στην ευαλωτότητα των εργαζομένων. Ταυτόχρονα το πάνελ φιλοδοξεί να καταγράψει και να αναδείξει νέες διασυνδέσεις και αντιστάσεις, ατομικές και συλλογικές πρακτικές που υιοθετούν οι εργαζόμενοι/ες και εκπρόσωποι εργαζομένων απέναντι στις προκλήσεις (π.χ. πλατφορμοποίηση) και τις ανισότητες του χώρου, καθώς και ενδεχόμενες νέες μορφές πολιτικής συμμετοχής και διακυβέρνησης που αναδύονται σε αυτό τον ορίζοντα της αβεβαιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πάνελ εδώ, σχετικά με το Συνέδριο εδώ.

Scroll to Top