Εργασιακή επισφαλειοποίηση σε αβέβαιους καιρούς: Εργαζομενοι/ες στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Η εργασία στις ΠΔΒ χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη ευελιξία, μιας και η αυταπασχόληση, το
επονομαζόμενο freelancing, η μερική απασχόληση, η διαλείπουσα εργασία (intermittency), η
ηθελημένη ή επιβεβλημένη πολυαπασχόληση (σε άλλες καλλιτεχνικές/δημιουργικές ή μη
δραστηριότητες) αποτελούν τις κυρίαρχες μορφές οργάνωσής της.