Η ΟΜΑΔΑ

ΜΕΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΑΡΘΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Η Μάρθα Μιχαηλίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε 15 εθνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί ή εν μέρει χρηματοδοτηθεί (με ελληνική εθνική συνεισφορά) από την Ε.Ε. Η τρέχουσα ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της στο Supervisory Board του CORAL ITN Marie Sklodowska Curie (2021-2024), το οποίο στοχεύει να αποκαλύψει τη λανθάνουσα δυναμική και τις επιπτώσεις των συνεργατικών χώρων εργασίας σε αγροτικές και περιφερειακές περιοχές και να τους ενσωματώσει ως εργαλεία ανάπτυξης στην τοπικές και περιφερειακές πολιτικές για το άνοιγμα νέων δυνατοτήτων για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και στο ερευνητικό πρόγραμμα GLAMMONS , το οποίο εξετάζει τη χρησιμότητα της θεωρίας και της πρακτικής των κοινών για τη διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εργασία στις δημιουργικές/πολιτιστικές βιομηχανίες, το φύλο στις δημιουργικές/πολιτιστικές βιομηχανίες, τις πολυμεθοδολογικές προσεγγίσεις επικοινωνίας και πολιτισμού και τις φεμινιστικές και αναδυόμενες μεθόδους.

Scroll to Top