ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΜΚΕ (2020). Χαρτογράφηση της κοινότητας των μουσικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του λαϊκού πολιτισμού. 

Η έρευνα της ΑΠΤΑΛΙΚΟ ΑΜΚΕ αποτελεί την πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης της κοινότητας των καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και σχετίζονται με τα μουσικά ιδιώματά του, καθώς και με αυτά των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν την πραγματικότητα των μουσικών τόσο πριν το πρώτο lockdown του Μαρτίου του 2020, όσο και αμέσως μετά. Συγκεκριμένα, η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την 10η Αυγούστου έως την 5η Σεπτεµβρίου του 2020. Χρησιµοποιήθηκε δοµηµένο ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο, το οποίο διακινήθηκε ποικιλοτρόπως µε σκοπό να έχει τη µεγαλύτερη δυνατή διάχυση. Λάβαμε 1112 ολοκληρωµένες απαντήσεις και έχουν εκπροσωπηθεί επαρκώς όλες οι Περιφέρειες της χώρας, οι ηλικιακές οµάδες και τα δύο φύλα. Αφορμή για την πρωτοβουλία αυτή στάθηκε το ξέσπασμα της πανδημίας του ιού COVID-19, που έπληξε σοβαρά και έφερε στο φως χρόνια προβλήματα, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, της κοινότητας των ανθρώπων του λαϊκού πολιτισμού. Στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθούν οι ανάγκες της κοινότητας και ο ρόλος της, τόσο στην μουσική εκπαίδευση και διάδοση των εν λόγω ιδιωμάτων, όσο και στην δημιουργική οικονομία των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέλη της. Μέσω της διερεύνησης των συνθηκών εργασίας τους επιθυμούμε να αναδειχθούν οι πρακτικές της αγοράς και να δοθεί έτσι η δυνατότητα να προταθούν συγκεκριμένοι τρόποι βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών των μουσικών στο φυσικό, αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον το οποίο αποκτά πρωτόγνωρη σημασία λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία. 

Research.Aptaliko.GR

https://npo.aptaliko.gr/projects/research-aptaliko-gr

Scroll to Top