Έρευνες

International Federation of Actors/ Richard, C. (2024). Working Conditions of Circus Artists. FIA.

At its 21st Congress held in 2016 in Sao Paulo, Brazil, the International Federation of Actors adopted Motion 11 on Circus Artists. Through this motion, the Federation committed to conducting an international survey of its affiliates to collect data on the working conditions in the circus sector, with the aim of subsequently formulating recommendations to help …

International Federation of Actors/ Richard, C. (2024). Working Conditions of Circus Artists. FIA. Διαβάστε Περισσότερα »

FIA Global Survey on Discrimination and Harassment Against LGBTQ+ Performers

Established in 2011, the FIA Rainbow group – former FIA LGBTQ+ working group – aims to raise awareness of and combat the discrimination faced by LGBTQ+ performers in order to ensure a more inclusive and equitable working environment for all performers, regardless of their sexual orientation or gender identity. The very first endeavour of this …

FIA Global Survey on Discrimination and Harassment Against LGBTQ+ Performers Διαβάστε Περισσότερα »

ILO (2023). The Future of Work in the Arts and Entertainment Sector. Report for the Technical Meeting on the Future of Work in the Arts and Entertainment sector. 

The arts and entertainment sector has both cultural and economic dimensions. It creates experiences, rather than just goods. Moreover, the COVID-19 pandemic has encouraged discussion of the broader culture as representing, in some instances, a “global public good”, through its capacity to promote social cohesion, increase people’s resilience and connect communities to different forms of …

ILO (2023). The Future of Work in the Arts and Entertainment Sector. Report for the Technical Meeting on the Future of Work in the Arts and Entertainment sector.  Διαβάστε Περισσότερα »

Unesco (2023). Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980 Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation.

Artists are the driving force behind creativity, fostering a sense of belonging and economic values. The UNESCO 1980 Recommendation concerning the Status of the Artist has contributed to better responding to their specific needs. The fifth global consultation on the implementation of the Recommendation, conducted between July 2022 and January 2023, demonstrates the ongoing actions …

Unesco (2023). Empowering creativity: implementing the UNESCO 1980 Recommendation Concerning the Status of the Artist; 5th global consultation. Διαβάστε Περισσότερα »

European group of the International Federation of Actors, European Federation of Journalists , International Federation of Musicians & UNI Europa – UNI Global Union (Media, Entertainment & Arts) (2023). Digital Working in the Media, Arts & Entertainment Sector: Challenges and Opportunities. FIA, EFJ, FIM & UNI Europa.

In recent years, the Media, Arts, and Entertainment sector has seen a significant shift towards digitalisation, with the COVID-19 pandemic further accelerating this trend. As certain parts of the creative sector are working increasingly online, and work migrates more and more to the digital sphere, it has become more challenging to protect the rights, working …

European group of the International Federation of Actors, European Federation of Journalists , International Federation of Musicians & UNI Europa – UNI Global Union (Media, Entertainment & Arts) (2023). Digital Working in the Media, Arts & Entertainment Sector: Challenges and Opportunities. FIA, EFJ, FIM & UNI Europa. Διαβάστε Περισσότερα »

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Vermeersch, L., Van Herreweghe, D., Meeuwssen, M. (2023). The health and wellbeing of professional musicians and music creators in the EU : insights from research for policy and practice, Publications Office of the European Union.

Creating and performing music professionally requires physical and psychological resilience. Professional musicians and music creators operate in a rapidly changing context where music is created, produced, distributed, consumed and monetised in completely new ways. This new landscape puts extra pressure and stress on professionals who, to stay afloat, now need a range of other skills …

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Vermeersch, L., Van Herreweghe, D., Meeuwssen, M. (2023). The health and wellbeing of professional musicians and music creators in the EU : insights from research for policy and practice, Publications Office of the European Union. Διαβάστε Περισσότερα »

UNESCO, Soraide R. (2023). Defending creative voices: artists in emergencies, learning from the safety of journalists. UNESCO.

Based on a comparative analysis, the Defending Creative Voices report aims to strengthen the protection of artists and cultural professionals during emergencies by drawing lessons from the experience, challenges, and achievements in the field of journalists’ safety. It presents actionable recommendations and identifies areas in which synergies between key stakeholders promoting, respectively, artistic and media …

UNESCO, Soraide R. (2023). Defending creative voices: artists in emergencies, learning from the safety of journalists. UNESCO. Διαβάστε Περισσότερα »

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, (2023). The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals : report of the OMC (Open Method of Coordination) group of EU Member States’ experts : final report, Publications Office of the European Union.

https://data.europa.eu/doi/10.2766/46315 This report is the result of the work of the EU Open Method of Coordination (OMC) group of Member States’ experts on ‘The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals’. The group worked in a cross-sectoral way and included experts in the field of culture as well as experts in …

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, (2023). The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals : report of the OMC (Open Method of Coordination) group of EU Member States’ experts : final report, Publications Office of the European Union. Διαβάστε Περισσότερα »

Γιαννόπουλος, Γ., κ.α. (2023). Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις του πολιτισμού – Προτάσεις πολιτικής. Διανέοσις.

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2023/10/culture_final.pdf Η μελέτη και οι προτάσεις πολιτικής για τον πολιτισμό εξετάζουν διάφορες διαστάσεις των ΠΔΤ στην Ελλάδα μέσα από αυτές τις δύο πτυχές: της συμβολής τους στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές διαστάσεις δεν είναι, προφανώς, ανεξάρτητες. Προκειμένου να εκτυλιχθεί πλήρως η δυναμική των ΠΔΤ πρέπει να είναι εύρωστες και πρέπει να …

Γιαννόπουλος, Γ., κ.α. (2023). Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις του πολιτισμού – Προτάσεις πολιτικής. Διανέοσις. Διαβάστε Περισσότερα »

UNESCO (2022). Culture in times of COVID-19: resilience, recovery and revival.

Culture in Times of COVID-19: Resilience, Recovery and Revival offers key insights on trends and structural transformations that can boost the culture sector as a cornerstone of an economy built on sustainability and well-being.A  set  of  strategic  development  considerations  are  put  forward  for  governments and their partners, in both the public and private sectors, to  …

UNESCO (2022). Culture in times of COVID-19: resilience, recovery and revival. Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top