Γιαννόπουλος, Γ., κ.α. (2023). Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις του πολιτισμού – Προτάσεις πολιτικής. Διανέοσις.

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2023/10/culture_final.pdf Η μελέτη και οι προτάσεις πολιτικής για τον πολιτισμό εξετάζουν διάφορες διαστάσεις των ΠΔΤ στην Ελλάδα μέσα από αυτές τις δύο πτυχές: της συμβολής τους στην κοινωνική και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές διαστάσεις δεν είναι, προφανώς, ανεξάρτητες. Προκειμένου να εκτυλιχθεί πλήρως η δυναμική των ΠΔΤ πρέπει να είναι εύρωστες και πρέπει να …

Γιαννόπουλος, Γ., κ.α. (2023). Απελευθερώνοντας τις δυνάμεις του πολιτισμού – Προτάσεις πολιτικής. Διανέοσις. Διαβάστε Περισσότερα »