Γαβρόγλου, Κ., Στρατής, Κ. & Πολυμενέας- Λιοντήρης, Θ. (2024) Η εκπαίδευση στον τομέα των παραστατικών τεχνών: Πρόταση για μία προοδευτική μεταρρύθμιση. Δημοσίευση: ΕΝΑ/ Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών & think bee.

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στον τομέα Παραστατικών Τεχνών (Θέατρο, Χορός, Μουσική) σε ό,τι αφορά την Ανώτερη Εκπαίδευση, αλλά και στην Ανώτατη παρά τα βήματα που έχουν γίνει, αποτελεί ένα πεδίο το οποίο παραμένει αρρύθμιστο στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας. Μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση, πάγιο αίτημα των καλλιτεχνιών, διαρκώς αναβάλλεται και παραμένει σε εκκρεμότητα. Το παρόν κείμενο εργασίας, η ιδέα για το οποίο γεννήθηκε μετά την εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το ENA και το ThinkBee στις 20 Φεβρουαρίου με θέμα «Kαλλιτεχνικές σπουδές παραστατικών τεχνών: Απόσυρση του ΠΔ 85/22 & επόμενη μέρα», προέκυψε έπειτα από συζητήσεις με επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και πρόσωπα του χώρου. Στο πρώτο μέρος γίνεται συνοπτική παρουσίαση του τοπίου των καλλιτεχνικών σχολών, των πανεπιστημιακών τμημάτων που υπάρχουν για τις παραστατικές τέχνες στην Ανώτατη Εκπαίδευση, των δυσμενών συνεπειών των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022 για τις καλλιτεχνικές ειδικότητες και των προεκλογικών εξαγγελιών της κυβέρνησης. Στο δεύτερο μέρος διατυπώνεται μια συνολική πρόταση για τα δύο επίπεδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης παραστατικών τεχνών και τη μεταξύ τους σύνδεση, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα ανάλογων επεξεργασιών για τις σπουδές κινηματογράφου και την εκπαίδευση των τεχνικών και υποστηρικτικών επαγγελμάτων του πολιτιστικού τομέα, ως αφετηρία διαλόγου για την προοδευτική μεταρρύθμιση αυτού του πεδίου.

ΕΝΑ_Η-εκπαίδευση-στον-τομέα-των-Παραστατικών_Τεχνών.pdf (enainstitute.org)

Μελέτη | Η εκπαίδευση στον τομέα των παραστατικών τεχνών: Πρόταση για μία προοδευτική μεταρρύθμιση – (thinkbee.org)

Scroll to Top